Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Viktig å merke seg at man ikke kan bestille hastetime eller resepter som haster her. Den skal kun benyttes til time frem i tid samt resepter o.l. som kan hentes påfølgende virkedag. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.Viktig informasjon

24. september 2015 kl. 11:56

Influensavaksine 2015/2016

Influensavaksine 2015 har nå kommet. Selve vaksinen koster kr 200 og dekkes ikke av frikort. Du behøver ikke timeavtale for å få satt vaksinen. Hvis du ikke har frikort, tilkommer kostnad for enkel konsultasjon (50 kr).
 
Vi anbefaler influensavaksine til risikogrupper som definert fra folkehelsa (blant annet alle over 65 år, pasienter med diabetes, hjerte- eller lungesykdom, gravide i 2. og 3. trimester ++).


Se oversikt på:
http://www.fhi.no/tema/influensa/sesonginfluensa
 

8. januar 2015 kl. 15:44

Frikort 2015

For 2015 er frikortgrense 2185 kr. Informer oss med en gang du har mottatt frikort da vi ikke får denne informasjonen fra annen kilde. Dette sikrer at du unngår gebyrer, og det er også til stor hjelp for oss på legekontoret.

 

Hvis du får regning fra oss grunnet manglende fremvist frikort, må denne betales da du automatisk vil få tilbakebetalt beløp fra HELFO.

 

Attester og medisinsk utstyr dekkes ikke av frikort.

 

http://www.helfo.no/privatperson/frikort/Sider/default.aspx#.VK94JVNti70

 

Oversikt innbetalte egenandeler kan fås ved å ringe frikorttelefonen på HELFOs frikortteelfon: 815 70 050

 

Detaljert oversikt kan fås ved å logge på:

 

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=http%3A%2F%2Ffs.helsenorge.no%2Fadfs%2Fservices%2Ftrust&service=IDPortenLevel4List&goto=http%3A%2F%2Fidporten.difi.no%2Fopensso%2FSSORedirect%2FmetaAlias%2Fnorge.no%2Fidp2%3FReqID%3Did-1da84ce6-2ce7-4526-a4d2-3e9a08b00a65

3. oktober 2014 kl. 08:09

Sykepenger under utenlandsopphold

Det er nye regler ved sykepenger under utenlandsopphold.

 

Det kreves nå ingen legeerklæring, men den sykmeldte må avklare med sykmelder (lege) at utenlandsoppholdet ikke vil forlenge sykdomsforløp. Den sykmeldte må selv søke om å beholde sykepenger. Skjema for dette finnes på nav. no.

 

For mer info se:

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/Relatert+informasjon/Sykepenger+ved+utenlandsopphold.389349.cms

11. september 2014 kl. 14:41

Betalingsterminal

Vilkår for betaling via betalingsautomat er nå endret. Det er ikke lengre mulig å betale kontant. Du kan betale med kort uten gebyr (legekontoret dekker kostnadene). Hvis du ikke betaler med kort, vil du som tidligere få tilsendt giro.

28. april 2014 kl. 06:20

Timeavtale utenom normal åpningstid

Hvis du har timeavtale utenom ekspedisjonens åpningstid, blir du hentet av lege uten å måtte melde ankomst.

5. mars 2014 kl. 14:44

Ved endring av kontaktinformasjon

Informer oss hvis du har flyttet, byttet telefonnummer eller byttet jobb så vi får oppdatert vårt register.

6. februar 2014 kl. 10:19

Faste medisiner

Dersom du bruker mer enn 4 faste medisiner, anbefaler vi at du alltid har tilgjengelig en oversikt over dette. Vennligst ta kontakt med oss dersom du ønsker en oversikt over dine medisiner.

21. november 2012 kl. 13:36

E-resept

Fra 13.11.12 er det innført e-resept i Oslo og Akershus. Dvs at du ikke lenger kan hente resepten på legekontoret, men skal henvende deg direkte på apoteket for å hente ut din medisin. E-resept er gratis.

For mere informasjon se under fanen lenker og på E-resept

 

9. november 2012 kl. 15:35

Ny betalingsterminal

F.o.m mandag 12.11.12 er det innført nytt betalingssystem på legekontoret.

En betalingsautomat finnes på venterommet, og alle konsultasjoner, betaling for resepter/sykemeldinger/attester/henvisninger, blodprøver, urinprøver m.m skal nå betales via denne automaten. På automaten kan du selv velge om du vil betale kontant, med bankkort eller via faktura. Dersom du betaler med bankkort vil det påløpe et terminalgebyr på kr. 5,- til Melin Medical for drift av automaten. Hvis du ønsker å få tilsendt faktura trenger du ikke bestille dette via automaten, da dette blir sendt automatisk påfølgende dag. Det påløper et gebyr på kr. 45,- ved betaling via faktura (mot tidligere kr. 55,-). 

Dersom du glemmer å betale, vil du automatisk få tilsendt giro.

Hensikten med ny betalingsautomat er å frigjøre tid slik at vi kan betjene flere telefoner og andre henvendelser i luka raskere.

Dersom du har problemer med bruk av automaten, hjelper vi deg gjerne!